BEHOUD HISTORISCH KWADRANT BLOEMWIJK

OPA: Neem Alkmaars erfgoed serieus!

In een gezamenlijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Bloemwijk willen de Historische Vereniging Alkmaar, de Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap voorkomen dat wat monumentaal waardevol is, voor altijd verloren gaat.


De Onafhankelijke Partij Alkmaar was in eerste instantie ook voorstander om de gehele wijk te behouden. Nu Van Alckmaer blijft stellen dat dit niet mogelijk is, scharen wij ons achter de ideeën van HVA en de erfgoedorganisaties om het kwadrant te behouden. Het betreft de straten Boomkampstraat, Hulststraat, Eikelenbergstraat en Dahliastraat. In het kwadrant bevinden zich de meest monumentale waardevolle elementen, zoals het metselwerk, gemetselde tuinmuren en poortjes.


De Onafhankelijke Partij Alkmaar stelt de volgende vragen aan het college in het kader van art. 42 RVO:

 

  1. Hoe kijkt het College naar het voorstel van HVA en de erfgoedorganisaties om het kwadrant van 31 woningen te behouden?

  2. Is het College met OPA eens dat de huidige sfeer, met de unieke monumentale elementen behouden moet blijven?

  3. Is het College bereid om zo snel mogelijk een reactie te geven op de zienswijze? Zo ja, per wanneer? Kan de raad een afschrift verwachten?


In afwachting van uw spoedige beantwoording.

 


Met vriendelijke groet,

 

Ruud van Lier en Jorina Hooijschuur

Onafhankelijke Partij Alkmaar

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.