OPA: ‘College, zeg het met bloemen’.

Wethouder Groen, voorkom kaalslag in binnenstad!

Tijdens de laatste begrotingsraad in november vorig jaar heeft OPA geageerd tegen de bezuinigingen op groen. Het ging om een bezuiniging op Stadswerk072, waarvan het college aangaf dat dit niet direct zichtbaar zou zijn voor de burger. Het college heeft ook plannen voor de Laat gepresenteerd waar groen een heel belangrijk onderdeel van uitmaakt. De ondernemers daar hebben voor de herinrichting en het verfraaien van dit gebied de groene variant gekozen. Alkmaar zou de stad immers moeten vergroenen om bezoekers te trekken of langer vast te houden.

En dan lezen wij tot onze grote schrik dat de bloembakbankjes worden verwijderd, omdat er bezuinigd moet worden. Bankjes waar bewoners en bezoekers heel erg blij mee zijn en waar heel veel gebruik van wordt gemaakt. ‘Hoe verzin je het, zo’n domme actie’, denken wij dan. Want het weghalen van de bloemenbankjes staat haaks op het beleid om te vergroenen én het is in strijd met het beleid om van de binnenstad een beter en mooier verblijfsgebied te maken.
Denkt het college alleen maar in ‘potjes’? Wat snijden in potje Stadswerk en dan weer wat erbij in een een ander potje voor de Laat? OPA constateert dat het college behalve geen groene vingers, ook geen groene visie lijkt te hebben, want al dat ‘potjesdenken’ leidt niet tot beter groen.


OPA constateert tevens dat het college wél bereid is om 4 miljoen euro te steken in een regionaal ontwikkelingsbedrijf, maar geen 34.000 euro kan missen voor wat mooie en gezellige bankjes in de stad. Tja, geld is er dus genoeg, verstandige keuzes te weinig?


OPA heeft de volgende vragen aan het college in het kader art 42 RvO:

 

  1. Wat is de reden dat u tijdens de laatste begrotingsraad heeft ge zegd dat deze bezuiniging op Stadswerk niet zichtbaar zou zijn? Hoe rijmt u dat met het verwijderen van deze zichtbare en veel ge bruikte bankjes?


2. Deelt u met ons de constatering dat u verantwoordelijk blijft voor het voornemen om deze bankjes weg te halen?

 

3. Hoe verhoudt zich dit tot het bloemenplan dat u eerder heeft omarmd?

 

4. Hoe verhoudt zich dit beleid tot uw voornemen om De Laat te vergroenen en de uitstraling van Oostelijk Stadsdeel te verbeteren?

 

5. Wat is er voor nodig om u als college op andere gedachten te brengen? Staat u hier voor open? Zo nee, waarom niet?

 

Groene groet,

 


Anjo van de Ven

Onafhankelijke Partij Alkmaar.

 

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.