Is er misschien sprake van traagheid?

Steeds meer gemeenten nemen ook eigen initiatieven om projecten aan te jagen en om woningbouw mogelijk te maken. Ook de gemeente Alkmaar heeft de mogelijkheden om panden aan te kopen.

OPA verbaast zich erover dat het college inzake het gebouw van de Vluchthoef aan de Picassolaan geen actie onderneemt. Dit gebouw leent zich bij uitstek om daar een ontwikkeling mogelijk te maken voor bijvoorbeeld jongerenhuisvesting. Technische navraag bevestigt dat de aankoop van dit pand door de gemeente tot de mogelijkheden behoort. 

De Onafhankelijke Partij Alkmaar stelt daarom de volgende vragen aan het college op basis van art. 42 RvO:

 

  1. Deelt het college de mening van de Onafhankelijke Partij Alkmaar dat het COA gebouw aan de plek aan de Picasso geschikt is voor herontwikkeling?
    Zo nee, waarom niet?
    Zo ja, wat is de reden dat u dit pand niet heeft verworven om deze herontwikkeling te stimuleren?

  2. Hoe verhoudt het de afgelopen drie jaar niet verwerven van dit pand tot uw visie inzake “Bouwen, bouwen, bouwen”?

  3. Bent u voornemens alsnog actie te ondernemen rond de Picassolaan?


Met vriendelijke groeten,

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.