De Drukkerij staat nog steeds leeg..

OPA: Waar blijft de culturele broedplaats nou?


Al voor de verkiezingen 2018 werd er door OPA gewerkt aan een creatieve broedplaats. In juli 2018 stemde de coalitie de motie genaamd 'Maak plaats op het TMG terrein voor broedplaatsen en creatieve industrie' unaniem weg.

Toch besloot het college in januari 2019 dat het oude TMG gebouw voor een periode van 10 jaar broedplaats mocht worden en begon de gemeente met de invulling van De Drukkerij door het uitschrijven van een “Open call for proposal”. Volgende stappen waren het aanstellen van een heus projectteam, een broedplaats-ambtenaar en een officiële adviescommissie.

Helaas waren de door de gemeente gestelde voorwaarden te veeleisend voor de grote groep geïnteresseerden en de een na de ander haakte af.

Inmiddels zijn we weer 2 jaar leegstand (!) verder en na vele memo's bericht het college nu doodleuk dat het niet gelukt is om een broedplaats van de grond te krijgen waardoor er nu een externe partner aangetrokken is om de boel in een stroomversnelling te krijgen. Van 'broeden in een start-up klimaat' is nog geen sprake in dit deel van het TMG terrein.

Deze teleurstellend trage gang van zaken roept bij ons op tot de volgende vragen in het kader van art. 42 RvO:

  1. Bent u het met ons eens dat er veel tijd, geld en moeite verspild is de afgelopen twee jaren?

  2. Hoeveel geld is er inmiddels uitgegeven aan de onderzoeken, overleggen en aanstelling van de kwartiermaker en de adviescommissie?

  3. Hoe veel en welke geïnteresseerden zijn er inmiddels afgehaakt en welke partijen zijn nog aangesloten? Wordt er actief contact gezocht met de afgehaakte partijen nu de 'spelregels' veranderd zijn?

  4. Welke externe partij is aangetrokken voor de coördinatie en waarom kiest het college er voor om de naam van deze partij niet te noemen?

  5. Wat bedragen de kosten van deze externe coördinatie partij? Graag een uitgebreide toelichting, ook op de lange termijn.

  6. Ben u het met OPA eens dat de 'Open call' opnieuw uitgevoerd dient te worden nu de voorwaarden en spelregels veranderd zijn?

  7. Neemt u de al in Oudorp e.o. aanwezige sociaal-culturele organisaties mee in de invulling van De Drukkerij?

  8. Bent u het met OPA eens dat het toevoegen van de mogelijkheid tot nachtelijke programmering in de vorm van evenementen en/of horecavergunning meer leven in de Drukkerij zou kunnen brengen?

  9. Wanneer kunnen we de opening verwachten?


Met vriendelijke groeten,


Ruud van Lier

Onafhankelijke Partij Alkmaar