Burgerzaken ineens op maandagavond gesloten..

Onafhankelijke Partij Alkmaar

 

Geacht college,

Op donderdag 6 januari 2022 maakte de gemeente Alkmaar op de sociale media bekend dat de avondopening van het Stadskantoor op de maandagavond per direct is gecanceld. Alle reeds gemaakte afspraken worden verplaatst naar een later tijdstip. Door deze plotselinge actie zijn diverse inwoners niet in staat om na hun werk naar het stadskantoor te komen om noodzakelijke zaken te regelen.

OPA heeft daarom de volgende artikel 42 vragen aan het college;

  1. Waarom komt de avondopenstelling nu ineens te vervallen?

    In de aankondiging staat dat de avondsluiting nodig is om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

  2. Kunt u uitleggen waarom de verspreiding van het coronavirus op de maandagavond meer risico met zich meebrengt dan andere openingstijden? Zo nee, waarom niet?

  3. Bent u het met de Onafhankelijke Partij Alkmaar eens dat je de bezoekers beter verspreid over de dag/avond kunt ontvangen? (Hierdoor heb je minder mensen tegelijk in het Stadskantoor aanwezig). Zo nee, waarom niet?

  4. Bent u het met de Onafhankelijke Partij eens dat de inwoners van Alkmaar moeten kunnen rekenen op een begripvolle (lokale) overheid? Dus ten dienste van de burger staan en niet andersom.

  5. Bent u bereid om deze genomen beslissing ongedaan te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vanaf wanneer is het Stadskantoor op de maandagavond weer opengesteld voor de Alkmaarders?

 

Met vriendelijke groet,

Jan Hoekzema

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.