Diftar wordt ingevoerd.

Wat gaan mensen meer betalen?
Vanuit de Alkmaarse Courant van 31 december jl. vernamen de fracties van de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) en de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) dat het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten "diftar" in te voeren. Inwoners gaan dus met een gedifferentieerd tarief voor het gewicht van hun afval betalen. Een besluit dat volgens OPA en SPA éérst langs de commissie en de gemeenteraad zou moeten gaan waarbij ook alternatieven gepresenteerd zouden moeten worden.
De nieuwe CDA wethouder drukt meteen een stempel op het beleid.

De VVD tot Groen Links stadsregering gaat verschillende tarieven invoeren afhankelijk van wat men voor afval aanlevert. De vervuiler betaald is het credo en mensen moeten volgens de stadsregering worden "opgevoed”.

In vele wijken in Alkmaar wordt er afval gescheiden en werken Alkmaarders duidelijk mee aan verbetering van het milieu. Deze extra handelingen van burgers leiden echter niet tot vermindering van de afvalstoffenheffing, die gaat de laatste jaren met gemiddeld 7 procent omhoog.

OPA en SPA verwachten dan ook dat dit nieuwe systeem tot veel ingeregel leidt en dat de burgers gewoon steeds hogere rekeningen krijgen gepresenteerd. Uit wat onderzoek dat wij gedaan hebben blijken juist mensen die in hoogbouw wonen en gezinnen met jonge kinderen het kind van de rekening te worden. Belangrijker is dat de maatschappelijke kosten ook hoog zijn: leidt meer tot zwerfafval, de kosten van de opvoedcoach van de Alkmaarse stadsregering en de communicatiebudgetten. In Arnhem al zo’n 700.000 euro. In Arnhem is het “afvalbeleid van de gemeente Arnhem dat diftar heet mislukt”. (www.Arnhem.SP.nl 12 oktober 2020) en in Oss is een gezin volgend jaar 51 euro meer kwijt door diftar (https://www.bd.nl/zoeken?query=diftar Oss en omstreken 9 augustus 2020).


OPA en SPA vinden daarnaast dat de huidige stadsregering over zijn graf heen regeert. De combinatie van VVD en GroenLinks heeft in het coalitieakkoord dit punt niet opgenomen, blijkbaar wordt dat hun gezamenlijke punt voor de verkiezingen.


OPA en SPA hebben de volgende vragen:

 1. Wat is de reden dat u uw diftar maatregelen nu al voorbereidt terwijl de Raad hierover geen besluit heeft genomen?

 2. Is het juist dat de VVD tot Groen Links stadsregering over diftar onderling aanvullende afspraken heeft gemaakt? Zo nee, hoe verklaart u dan dat dit beleid opeens op komt poppen?

 3. Kunt u uitleggen wanneer een burger duidelijk minder gaat betalen wanneer zij minder afval aanlevert en wanneer duidelijk meer?

 4. Kunt u dit inzichtelijk maken aan de hand van rekenvoorbeelden?

 5. Wat gaat u doen om te voorkomen dat mensen illegaal afval gaan dumpen, dit zijn de ervaringen bij andere gemeenten?

 6. Mensen uit hoogbouw kunnen moeilijke scheiden. Dan wordt voor hen de lasten hoger. Hoe gaat u daarmee om?

 7. Wil de CDA wethouder in Alkmaar de schillenbiet weer invoeren?

 8. Wat is de reden dat u kiest voor een degelijke belerende communicatie?

 9. Wat is de concrete taak van een afvalcoach?
  Wanneer is dit een succes?


OPA en SPA willen antwoorden op deze vragen en daarna het debat met u voeren. Zoals gezegd storen OPA en SPA zich aan de belerende toon maar ook aan het gemak waarmee u zich permitteert een dergelijk nieuw belastingsysteem voor afval in te voeren.


OPA Victor Kloos

SPA Arie Epskamp