Het referendum smaakt naar meer

Op donderdag 6 juni werd in Alkmaar het vuurwerk-referendum gehouden. De Onafhankelijke Partij Alkmaar is enthousiast over het idee van dit eerste referendum én over de uitvoering ervan. Niet voor niets had OPA dit ook in haar verkiezingsprogramma staan en hebben wij uitgesproken de uitslag te volgen. Vanuit de signalen die we vanuit de bevolking ontvangen trekken we de conclusie dat het referendum positief ontvangen
is. Wat de fractie van OPA betreft smaakt dit naar meer.

We stellen daarom de volgende vragen:

1. Welke indruk heeft het college gekregen over dit eerste referendum?

2. Heeft het college het voornemen om de uitvoering van het referendum te evalueren, zodat vanuit de ervaringen geleerd kan worden voor een volgende keer? Zo ja, kunt u toezeggen de raad hierbij te betrekken?

3. Is het college bereid om een handreiking op te stellen ten behoeve van het volgende college, zodat in een nieuwe raadsperiode (indien de nieuwe raad dit wenselijk vindt) voortvarend kan worden voortgegaan op de ingeslagen weg?

4. Heeft het college suggesties hoe de bevolking kan worden betrokken bij het bepalen van het thema voor een volgend referendum?

 

Met vriendelijke groet,


Femke Flietstra
Onafhankelijke Partij Alkmaar

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.