Tjonge jonge, waarom moet dat zo lang duren?.

Vanmorgen werd ik in het zwembad De Hout weer aangesproken over het pand Koekenbier. De mensen die daaromheen wonen maken zich grote zorgen over het feit dat daar niets gebeurt. Er zijn ook zorgen over mogelijke brandstichting en over het toenemende aantal zwervers dat zich rond het pand zou ophouden in de avonduren. De mensen die mij aanspraken vergeleken het project met de voormalige bowlingbaan in Egmond aan Zee - die stond meer dan 10 jaar leeg- en toen hebben de bewoners daar de boel zelf maar ter hand genomen.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar vindt de boel bij Koekenbier al langer een doorn in het oog, zo dicht bij de entree van de stad. De gezellige horecavoorziening moest snel verdwijnen - het waarom is ons nog steeds niet duidelijk – om plaats te maken voor woningbouw. Het pand staat nu al langere tijd leeg.

Op 17 juni heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar daarom reeds technische vragen gesteld waarop snel antwoord is gekomen.

In dit antwoord heeft u als college gesteld:

Als antwoord op onze vraag waarom er niets gebeurt schrijft u dat u begin 2021 als gemeente een plan van de ontwikkelaar heeft afgewezen vanwege een groot tekort aan parkeerplaatsen. De ontwikkelaar – zo schrijft u op 29 juni jl.- bekijkt nu wat de mogelijkheden zijn. U schrijft tevens dat er nog geen nieuw vooroverleg heeft plaatsgehad en dat er derhalve geen activiteiten plaatsvinden.

Als antwoord op onze vraag of er asbest is aangetroffen -een verhaal dat sterk leeft in het Alkmaarse- antwoordt u met dik gedrukte letters ontkennend. Wel zouden er wat metaalwaarden zijn aangetroffen waar de ontwikkelaar naar kijkt.

Als antwoord op onze vraag of u nog actie onderneemt, schrijft u dat u maandelijks bestuurlijk overleg heeft en dat u de ontwikkelaar heeft aangegeven dat het pand u een doorn in het oog is. OPA is het op dit punt met u eens.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar constateert echter dat er sinds die tijd niets meer is gebeurd, sterker nog dat de situatie rond het pand er juist slechter op is gewonden. OPA maakt zich zorgen over de veiligheid rond het pand, je moet er niet aan denken dat rond de jaarwisseling de boel in de hens vliegt, zo dichtbij het ziekenhuis en de Hout. Waarom moet dit allemaal zo lang duren?


Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

1. Wat is er sinds 17 juni jl concreet afgesproken met de ontwikkelaar tijdens uw maandelijkse bestuurlijke overleggen? Wanneer gaat er gebouwd worden?

2. Wat is de reactie van de ontwikkelaar geweest op uw stelling- die wij 100% delen- dat de situatie Koekenbier een doorn in het oog is?

3. Wat is de reden dat het pand nog niet is gesloopt? Wanneer gaat dit wel gebeuren?

4. Deelt u de zorg van de Onafhankelijke Partij dat er een risico bestaat op brandstichting? Zo ja, wat voor concrete actie gaat u ondernemen om dit te voorkomen?

5. Kunt u binnen uw bevoegdheden handhavend optreden, zodat de ontwikkelaar, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen of vanwege het aangezicht van de entree van de stad stad, verplicht is tot sloop?

6. Kent u het signaal van bewoners dat er zwervers rond het pand aanwezig zijn en bent u bereid hierop extra te handhaven? Zo ja, hoe?

 

Met vriendelijke groet,


Victor Kloos,

Onafhankelijke Partij Alkmaar

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.