OPA: We voelen ons voor de gek gehouden

In de parkeerverordening is vastgesteld dat de tariefsverhoging in garages met 1,5 procent omhoog gaat. Dat staat in de bijlage. Stoer staat erbij dat het college gaat over het garagebeleid. En dat de periode waarover betaald moet worden eenmalig 15 maanden duurt, nl. tot 1 mei 2023.

Als wij de bijlage letterlijk volgen komen wij uit op een bedrag van 1385 euro. (1092x1.25= 1365. Plus 1,5% verhoging = 1385 euro)

Wat is nu het geval? Wij krijgen signalen van ondernemers dat zij een tariefsverhoging voor in de garage krijgen van zo’n 1092 naar 1660 euro per jaar per auto. Dat is maar liefst 285 euro te veel.

OPA vindt dat in strijd met de parkeerverordening. Wij voelen ons voor de gek gehouden. Dat kan nooit de bedoeling zijn namelijk, zeker niet in de politiek. De Onafhankelijke Partij Alkmaar wordt eveneens benaderd door ondernemers die veel op pad moeten zijn voor hun werk. Denk daarbij aan schildersbedrijven, loodgieters, klusbedrijven, en dergelijke. Hun straatvergunning om te kunnen parkeren om hun werk te kunnen doen gaat omhoog van rond de 500 naar de 1660 euro per jaar. Per auto dus. Een gigantische verhouding. En het wordt gemaximeerd tot 2 auto’s per bedrijf, zo lijkt het

Wij hebben ons met zijn allen ingezet om tijdens het Corona- gedoe de ondernemers te steunen. U en de gemeenteraad. Als dit beleid daadwerkelijk doorgaat per 1 februari 2022 wordt hierdoor een enorme streep gezet.
De fractie van de Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft de volgende vragen in het kader van art 42 RvO


1. Is het juist dat u in de bijlage bij de vastgestelde parkeerverordening stelt dat de garage- abonnementen met 1,5 procent omhoog gaan?


2. Is het juist dat een ondernemer in een garage een tariefsverhoging krijgt van 1092 naar 1660 euro?


3. Is het juist dat bedrijven die een ambulante straatvergunning hebben omhoog gaan van circa 500 per jaar naar 1660 euro?


4. Is het juist dat u de gemeenteraad hierover niet actief heeftvgeïnformeerd? Zo ja, wanneer dan wel?


5. Bent u bereid om vóór 1 februari 2022 uw beleid op deze punten te corrigeren en de kleine ondernemer gewoon zijn werk te laten doen?

 

Wij verwachten voor de raadsvergadering van 27- 01- 2022 een adequaat antwoord en een oplossing. Mocht dat niet zo zijn zullen wij met een motie komen om dit beleid te corrigeren.


Met vriendelijke groet,


Victor Kloos,

Jan Hoekzema.


Onafhankelijke Partij Alkmaar

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.