Onderzoek supportersrellen AZ

Op donderdag 18 mei 2023 hebben zich ongeregeldheden voorgedaan tijdens de Conference League wedstrijd AZ – West Ham United. Enkele ‘supporters’ (wij delen de visie van de burgemeester dat het geen supporters zijn maar vandalen) hebben zich misdragen en strafbare feiten begaan. De strafrechtelijke kant, de opsporing en de berechting ligt in handen van het Openbaar Ministerie, daar willen wij ons niet mee bemoeien. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het recht zijn beloop zal hebben.


De organisatorische kant en de wel en niet genomen maatregelen rondom de genoemde wedstrijd is een vraagstuk waar ons inziens meer duidelijk over moet komen. Om inzicht te krijgen in de maatregelen, en of deze al dan niet afdoende zijn geweest is een vraag waar duidelijke antwoorden op moeten komen. Er zijn vele aspecten die nader onderzocht moeten worden om herhaling in de toekomst te voorkomen.
Om tot een gedegen onderzoek te komen pleiten wij voor een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau of instituut.


1. Is het College het met ons eens dat er lessen getrokken moeten worden naar aanleiding van de ongeregeldheden zodat het in de toekomst voorkomen kan worden?


2. Onderschrijft het college het belang van een onafhankelijk onderzoek? Zo nee waarom niet?


3. Is het College bereid om een onderzoeksbureau te verzoeken onderzoek te doen naar de gebeurtenissen op 18 mei 2023 in het AZ stadion? Zo ja, wanneer gaat u de vraag neerleggen bij een onafhankelijk bureau? Zo nee, waarom niet?


4. Indien het College van mening is dat een onafhankelijk onderzoek niet noodzakelijk is ontvangen wij graag een uitgebreide onderbouwing waarom niet.

 

Met vriendelijke groet,
Jan Hoekzema
Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)


Ben Bijl
Belangen Alkmaarse Samenleving (BAS)

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.