Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) zullen afnemers van stadswarmte in het komende jaar, op basis van de richtlijnen die toezichthouder Autoriteit Consument en Markt eind vorig jaar heeft afgegeven, fors meer gaan betalen aan energiekosten. Terwijl zij al (lang) geen gebruik meer maken van aardgas, worden zij nu onterecht benadeeld door de stijgende belastingen op aardgas.

Zoals u weet heeft de HVC het monopolie op stadsverwarming in onze gemeente. De koppeling van warmtetarieven en gasprijzen jaagt afnemers nu, waarschijnlijk onbedoeld, op hoge kosten, ook omdat zij geen keuzemogelijkheden hebben en gebonden zijn aan éęn enkele aanbieder.

Dat kan volgens OPA toch niet de bedoeling zijn. Op deze manier worden inwoners die al ‘van het gas af zijn’ eerder gestraft dan beloond.

Daarom hebben wij de volgende vragen in het kader van art. 42 RVO:

1.Klopt het dat deze situatie ook voor Alkmaarders geldt?

2.Zo ja, om hoeveel huishoudens gaat dit en wat is de gemiddelde verhouding per huishouden.

3.Bent u bereid deze ongelukkige situatie voor hen te verbeteren, bijvoorbeeld door de koppeling van stadswarmte-tarieven aan gasprijzen af te schaffen in Alkmaar?

4.Zo ja, per wanneer kan dat gerealiseerd zijn?

5.Zo nee, welke andere mogelijkheden bent u bereid te benutten om dit nadeel

voor de gebruikers van stadswarmte ongedaan te maken. Met vriendelijke groet,

Ruud van Lier,
Henk Adriaanse.


Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)