Koester bomen, in plaats van domweg kappen.

OPA: Kappen met inconsequent groenbeleid!


Met groeiende ontsteltenis vernam de OPA fractie hedenochtend uit het Noord-Hollands Dagblad dat er toch (weer) een groot aantal bomen in onze gemeente teloor zullen gaan door inconsequent groenbeleid van onze gemeente. Terwijl de groene ambities op het gebied van ons bomenbestand in alle beleidsplannen met veel grote woorden bejubeld worden, laat de uitvoering tot onze schrik een tegenovergesteld beeld zien.

In januari van dit jaar stelde OPA vragen over de voorgenomen kapvergunning van 152 populieren tussen het sportcomplex de Hoornse Vaart en de Nollenweg. In de beantwoording van het college werd aangegeven dat er inderdaad een aanvraag was voor een kapvergunning van dit grote aantal bomen omdat er 19 (!) bomen 'met een beperkte levensverwachting' tussen zouden zitten. Deze afweging kwam destijds al vrij absurd over in de ogen van vele inwoners.

Verder antwoordde het college dat er naar aanleiding van de bezwaren opnieuw naar de situatie gekeken zou worden, de gemeenteraad hiervan op de hoogte gehouden zou worden en dat 'gemeentelijk groen beleid ook gehanteerd wordt op terreinen die Alkmaar Sport beheert'.

Bovenstaande beantwoording bleek helaas een farce, nu wij uit de krant mogen vernemen dat het college voor 142 overgebleven bomen toch een kapvergunning afgegeven heeft en ook van 1 op 1 herplanting geen sprake is.

Dit alles leidt bij de OPA fractie tot de volgende vragen in kader van art. 42 RvO:

 1. Wat is de reden dat de raad niet op de hoogte gehouden is van de ontwikkelingen rondom het verstrekken van de kapvergunning?
   
 2. Waarom wijkt het college af van haar eigen beleid als het terreinen betreft die Alkmaar Sport beheert?
   
 3. Hoe verhoudt zich uw beslissing om de kapvergunning te verlenen tot het in onze gemeente gevoerde groen beleid?
   
 4. Waarom wil Alkmaar Sport alle bomen kappen in plaats van de 19 'ongezonde' bomen vervangen voor gezonde aanplant?
   
 5. Ziet het college mogelijkheden om Alkmaar sport te houden aan de herplantingsplicht?
   
 6. Hoe verhoudt zich het rücksichtlos verlenen van kapvergunningen tot de ambities van dit college inzake milieu? OPA kan dit niet meer uitleggen, u nog wel?


Vriendelijke groet,

Ruud van Lier,
Onafhankelijke Partij Alkmaar.