In december 2018 heeft OPA vragen gesteld over een door het college voorgenomen grondtransactie op Overstad. Doel van de vragen was om de gemeenteraad invloed te geven op welk plan er gerealiseerd zou worden tussen het poppodium en HAL 25.

Het college gaf in de maanden daarna geen of tegenstrijdige antwoorden. Reden voor OPA om alle informatie op te vragen volgens de Wet Openbaarheid Bestuur.

In oktober 2019 heeft OPA een rapport uitgebracht met een aantal onderzoeksvragen en dit overhandigt aan de burgemeester. Deze heeft een extern onderzoek laten uitvoeren door recherchebureau Hofman. Dit onderzoeksrapport is inmiddels ook openbaar geworden. En is HIER te lezen.

OPA heeft niet eerder zijn bevindingen en onderzoeksvragen openbaar gemaakt. Dit omdat het onderzoek nog gaande was. Nu het onderzoek van recherchebureau Hoffman klaar is, publiceren wij onze bevindingen en onderzoeksvragen eveneens in het kader van de transparantie.

Download het stuk HIER.