Traag over een randweg gaan is bestuurlijk niet handig

OPA: Laat burger niet opdraaien voor prestigeobject

De VVD tot en met GroenLinks stadsregering heeft een duidelijk speerpunt gemaakt van ondertunneling Huiswaarderweg en ongelijkvloers maken van bepaalde kruisingen van de randweg. OPA kan zich dat laatste voorstellen, maar maakt zich met name veel zorgen over de centjes voor het prestigeobject Huiswaarderweg. Het kan niet zo zijn dat de Alkmaarders dit gaan betalen.

Het college van Alkmaar heeft haar tunnelvisie samen met de regio in augustus 2019 aan de provincie aangeboden. Doelstelling van het aanbod is natuurlijk een financiële bijdrage. OPA denkt dat Alkmaar dit wel op zijn buik kan schrijven omdat het VVD/GroenLinks provincie-coalitieakkoord daar sterk gericht is op openbaar vervoer en slechts limitatief een aantal wegen om steden noemt waarin geïnvesteerd kan worden. Alkmaar staat daar niet bij. Grote kans dat de Alkmaar deze ondertunneling volledig zelf moet ophoesten.

De ernst van de problematiek op aansluitpunten van de randweg om Alkmaar moet uit onderzoeken blijken evenals de nut en noodzaak van ondertunneling Huiswaarderweg. Uit een memo van college van 12 december 2019 blijkt dat als de ondertunneling van deze weg verkeerskundig niet nodig is, het onderzoek hiernaar toch zal worden voortgezet.

De eerste onderzoeken zouden volgens het college in juni 2020 zijn afgerond. OPA constateert dat dit project ook alweer traag verloopt, deadlines worden niet gehaald en de raad wordt hierover niet geïnformeerd. Ook vanuit de provincie is het stil terwijl daar nagenoeg dezelfde partijen als in Alkmaar regeren.

OPA heeft de volgende vragen aan het college in het kader art. 42 RvO:


1. Wanneer kunnen we nu wel de uitkomsten van de onderzoeken verwachten die voor juni 2020 waren gepland?

 

2. Waarom heeft dit traject ook alweer vertraging opgelopen?

 

3. Hebben provincie en of rijk al een indicatie gegeven van een financiële bijdrage? Zo ja, wat is deze? Zo nee, wanneer krijgt u deze?

 

4. Wanneer ondertunneling van de Huiswaarderweg verkeerskundig niet nodig is, gaat u de tunnelvisie alsnog uitvoeren?

 

5. Hoe verhoudt het megaproject Huiswaarderweg zich tot uw prioritering van de Kanaalzone? Je kan toch niet alle ballen in de lucht houden?

 

6. Overweegt u de raad voor te stellen de ondertunneling Huiswaarderweg te betalen uit de gelden die vrijkomen door verkoop vastgoed waarmee de raad onlangs heeft ingestemd?

7. Deze week belichtte Eenvandaag het feit dat de coronacrisis leidt tot andere inzichten over mobiliteit vanwege het vele thuiswerken. Is dat ook bij het college het geval m.b.t. bovengenoemde wegen en tunnel?
Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groeten,


Victor Kloos

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar