Verkeersveiligheid Vondelstraat

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen en de zorgen die leven onder de bewoners, wil de Onafhankelijke Partij Alkmaar graag de volgende vier vragen stellen met betrekking tot de veiligheid van de Vondelstraat in Alkmaar:

 

1. Bent u het met ons eens dat de Vondelstraat een van de belangrijke toegangs- en ontsluitingswegen van de stad is?

 

2. Kunt u aangeven welke maatregelen er de laatste 5 jaar tot heden genomen zijn om de verkeerssnelheid op de Vondelstraat te handhaven, gezien het feit dat er regelmatig te hard gereden wordt?

 

Van bewoners ontvangen wij berichten dat er regelmatig (bijna) incidenten zijn. 

 

3. Bent u op de hoogte van de (recente) incidenten op de Vondelstraat, inclusief het tragische ongeval waarbij afgelopen weekend een persoon is aangereden en later in het ziekenhuis is overleden?

 

4. Wat gaat het college concreet ondernemen om de verkeersveiligheid op en rondom de Vondelstraat te verbeteren, rekening houdend met het feit dat de capaciteit van de weg niet mag worden verkleind?

 

Ik verzoek u vriendelijk om deze vragen binnen de termijn van artikel 42 van de Gemeentewet te beantwoorden en zo spoedig mogelijk met passende maatregelen te komen om de verkeersveiligheid op en rondom de Vondelstraat te waarborgen.

 

Hoogachtend,

 

Gino Zucotti

Onafhankelijke Partij Alkmaar

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.