VERLENGING TEGOED ALKMAARPAS 2020

OPA: Hoe kunnen we creatief omgaan met het gebruik van de AlkmaarPas?

De AlkmaarPas wordt al jarenlang voor inwoners gezien als een gewaardeerde manier waarmee mensen, ook die met een minimuminkomen, meer mogelijkheden hebben om te participeren en iets meer te besteden hebben, zeker in de dure maanden zoals december. Zoals bij winkels, horeca en culturele instellingen. Het budget is bestemd voor één kalenderjaar en niet overdraagbaar naar andere kalenderjaren.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is door inwoners benaderd over de AlkmaarPas. Met de huidige landelijke Covid-19 maatregelen, zijn veel horecazaken, sportgelegenheden en ook culturele instellingen gesloten geweest in 2020. Hierdoor kan het tegoed op de AlkmaarPas niet volledig worden gebruikt waar het voor bedoeld is. Normaliter vervallen de resterende tegoeden aan het einde van het kalenderjaar. De Onafhankelijke Partij Alkmaar vraagt zich af of het mogelijk is dat het resterende tegoed overgeheveld wordt naar 2021. Wij vinden dit een eerlijk voorstel; immers hierdoor zijn vooral minima, jongeren/jeugd en getroffen ondernemers en organisaties gebaat bij dit voorstel.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar de volgende vragen in het kader van art. 42 RVO:


1. Heeft het college inzicht in de mate van onderbesteding van de AlkmaarPas. Zo ja, kunt u dat met ons delen?

 

2. Is het College met OPA eens dat inwoners wel de mogelijkheid moeten krijgen om het

budget van de AlkmaarPas optimaal te kunnen gebruiken?


3. Bestaat de mogelijkheid nog steeds om in de decembermaand bij Primera het tegoed om te zetten naar een waardebon?


4. Wat kan het College doen om de Alkmaarse inwoners tegemoet te komen, zodat zij het

budget van 2020 op een andere wijze kunnen verzilveren?


5. Is het College bereid om het budget van 2020 te laten staan tot einde 2021?


In afwachting van uw spoedige beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Jorina Hooijschuur
Onafhankelijke Partij Alkmaar