OPA: Maak van skybox geen Blackbox

Geacht college ,

Afgelopen zondag mocht ik mee naar de wedstrijd AZ – Utrecht, waarbij ik op de tribune zat vlakbij de Kees Kist Lounge. Het was dan altijd een goede gewoonte om even omhoog te kijken om te zien waar de wethouders en de burgemeester zaten om hen een knipoog te geven. Maar afgelopen zondag kwam ik niet verder dan hardop de vraag stellen “wethouders waar zijn jullie nou?” Een vraag, die ook door met name MKB-bedrijven wordt gesteld.

Wat wil het geval? Bij technische vragen over dit onderwerp blijken de wethouders niet meer op de zakelijke tribune te zitten, maar hun 6 plaatsen
te hebben ingeruild voor 12 plaatsen in een skybox. Op de vraag waarom de raad niet is geïnformeerd werd daarop geantwoord dat dit
“bedrijfsvoering“ is. OPA vindt dit onjuist zeker gezien de eerdere besluitvormingen over dit onderwerp.

In 2007 is de raad juist betrokken in de discussie over dit relatie-management bij AZ, waarbij toen bewust niet gekozen is voor een skybox.
Dit zou de afstand met de bevolking te groot maken. In 2015 is er ook een raadsdiscussie gevoerd over dit onderwerp. De vorige colleges
rapporteerden ook - op verzoek van de raad - met wie het college de wedstrijden zou gaan bezoeken. Ook deze informatie (planning van de
college-uitnodigingen) ontvangt de raad niet meer.

Het college heeft zonder de raad actief te informeren een duurdere skyboxgenomen in 2019/2020, met als gevolg dat het college minder toegankelijk is voor “gewone” burgers en ondernemers. Daarbij heeft het college ook besloten de raad niet meer in te informeren over wie zij uitnodigen. Er is daarover geen college-besluit aan de raad bekend gemaakt.
OPA constateert dat de college skybox één black box is geworden.

OPA heeft de volgende vragen in het kader art. 42 RvO:

 1. Wat is de reden dat het college heeft gekozen voor een duurdere
  skybox?

 2. Wat is de reden dat u dit college-besluit (er van uitgaande dat er een
  besluit is geweest) niet actief heeft gedeeld met de raad, gegeven het
  feit dat dit in het verleden wel gebeurde?

 3. Wat is de reden dat u gekozen heeft voor zo’n afstand met het
  “gewone” volk?

 4. Wat is de reden dat u de raad niet meer informeert over met wie u
  naar AZ gaat?

 5. Bent u bereid om openheid te geven over uw skybox-besluit en de
  discussie daarover niet uit de weg te gaan, om zo samen met de raad
  te zorgen dat de skybox politiek geen black box wordt?
  Met sportieve groet,

  Victor Kloos,

  Onafhankelijke Partij Alkmaar.  
Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.