OPA wil toekomstvisie college inzake Tuinen van Holland

In november 2017 is door ondernemers het plan ‘Tuinen van Holland” gepresenteerd. De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft dit fleurige plan opgenomen in zijn verkiezingsprogramma van 2018. In het najaar 2018 hebben wij het 7 puntenplan van de ondernemers geagendeerd voor de commissie, het plan Tuinen van Holland is daar een onderdeel van.

Op 9 juli 2019 schrijft u aan de raad dat het plan ‘Tuinen van Holland’ de binnenstad levendig kan houden doordat de aantrekkingskracht van de parken wordt vergroot. U schrijft eveneens dat u nu (dus in 2019) wil beginnen met het Victoriepark en Bolwerk met een plan met directe stappen. In deze notitie spreekt u nadrukkelijk over crowdfunding.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft echter weinig gemerkt van die stappen. Er is niet veel veranderd aan die parken. U spreekt in uw notitie van 26 oktober 2021 dat u bloembollen in het najaar plant. U geeft tegelijkertijd aan dat u in de programmabegroting een bedrag van 300000 euro opneemt om aan de uitvoering vorm te geven. U stipuleert dat u nog geen besluit heeft genomen over het totale plan. En dat terwijl dit plan al 4 jaar in uw bezit is. OPA denkt zelf dat nu de economie van onze binnenstad zo onder druk staat er gas moet worden gegeven. OPA wil van u een toekomstvisie, onder het motto ‘Zegt het college het wel met bloemen?’

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft de volgende vragen aan het college in het kader van art 42 RvO:

  1. Wat is er sinds 2019 in Victoriepark en Bolwerk concreet gebeurd aan vergroening conform uw toezegging dd. 9 juli2019?

  2. Wat heeft u ondernomen om crowd funding tot stand te brengen?
  3. Waar en wanneer zijn de in de notitie van 26 oktober 2021 beloofde bollen geplant?

  4. Wat is de reden dar als ze zijn geplant daar geen Alkmaar promotie communicatie heeft plaatsgehad?

  5. Deelt u de mening van de Onafhankelijke Partij Alkmaar dat het bloemenplan van groot belang is voor de economie van onze stad?

  6. Wat is uw standpunt over het totale plan Tuinen van Holland? Indien u dat nog niet heeft, wanneer dan wel?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Victor Kloos

Onafhankelijke Partij Alkmaar

 

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.