Als u de geschiedenis van lokale partijen bekijkt in Nederland zie je dat dat die ruim een eeuw geleden begon. Die geschiedenis begon in 1913 met de oprichting van Gemeentebelangen Opmeer. Opgericht, door een boer, een fietsenmaker en een tuinder. Na de invoering van het Algemeen kiesrecht in 1917 en het vrouwenkiesrecht in 1919 zien we een gestage groei van de lokale partijen in Nederland.

Ook die werden opgericht, aanvankelijk vooral in kleinere gemeenten, door mensen die bekend waren in hun gemeenschap: ondernemers, middenstanders, hoofdonderwijzers of boeren. Zij hadden binding met de mensen in hun woonplaatsen, niet met het ‘deftige’ Den Haag.

In eerste instantie waren de landelijke partijen niet zo geïnteresseerd in de lokale democratie. Zo had je in het zuiden veel katholiek getinte lokalo’s, die geen binding hadden met een landelijke partij of ondernemerspartijen die geen binding had met welke partij dan ook.
Begin jaren 70 begonnen de landelijke stromingen zoals de voorlopers van het CDA en ook de VVD zich meer te oriënteren op de gemeenteraad. Lokale partijen werden bij verkiezingen wat teruggedrongen.
In Alkmaar begon juist een sterke lokale traditie. Arend Lind richtte toen Stadsbelang op. En was daarmee de grondlegger van de lokale partijtraditie in Alkmaar. In de jaren 80 begonnen de lokale partijen binnen gemeenten weer terug te keren. En inmiddels vormen zij samen de grootste stroming in Nederland.
De Onafhankelijke Partij Alkmaar is in 2002 opgericht als opvolger van Stadsbelang en is nu de grootste in onze mooie gemeente.

Straks komen de landelijke politici weer op TV over de gemeenteraadsverkiezingen. Om ons uit te leggen dat de lokale partijen niets zijn, omdat zij geen binding hebben met Den Haag. Dat is natuurlijk ‘Haagse Bluf’!

Mijn collega’s van de Haagse partijen in Alkmaar zetten zich heus in voor Alkmaar. Maar zij moeten altijd blijven kijken naar hun Haagse partijgenoten. Vanwege partijdiscipline of loyaliteit aan hun partij, of – bijsommigen- omdat zij de gemeente als springplank zien voor een verdere partijpolitieke carrière.

OPA houdt graag Den Haag buiten de deur. In het nieuwe coalitieakkoord van Rutte staat nu opgenomen dat men aanwijzingen wil geven naar gemeenten. Dan kan het dus gebeuren dat Den Haag over Alkmaar gaat zeggen waar windmolens komen te staan, of woontorens, of waar boeren uitgekocht moeten worden.
Wat denkt u dat de Haagse vertegenwoordigers in Alkmaar gaan doen dan? Meebewegen natuurlijk.
OPA vindt dat wij over onze eigen stad moeten gaan: Alkmaar is geen Haagse proeftuin.
Onlangs dreigde Den Haag ook met een aanwijzing over asielopvang. Dat zat allemaal niet goed in elkaar, en gaat dus (nog) niet door. Opnieuw regelrechte Haagse Bluf.

Iedereen moet landelijk stemmen wat hij of zij wil. Maar medio maart is de keuze eenvoudig en aan jouzelf. Dan kies je niet voor Den Haag, dat laat je links, of rechts, liggen. Dan gaat het om de keus voor onafhankelijke kandidaten die alleen gaan voor en over hun gemeente. Gewoon voor Gemeente Alkmaar!

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.