Flessenpost column Victor Kloos

De Onafhankelijke Partij en veiligheid, dat is altijd een goede combinatie geweest. Zo hebben wij in Alkmaar altijd gepleit voor camerabewaking en toen wij in het college zaten het aantal camera’s uitgebreid. Dat geldt voor het aantal inspecteurs stadstoezicht. Deze mensen doen goed en belangrijk werk voor de veiligheid in de stad.


Seksuele intimidatie
Nu gaan de Haagse partijen in de gemeenteraad plotseling collectief aandacht vragen voor seksuele intimidatie in de horeca. Vanzelfsprekend vindt OPA ook dat je veilig moet kunnen uitgaan. En dat handtastelijkheden en nare, seksistische uitlatingen niet kunnen. Dat eerste is ook al strafbaar, want gewoon aanranding; dat tweede is erg lastig in regels te vatten. De scheidende waarnemend burgemeester, Emile Roemer, gaf daar een zeer treffend antwoord op. Hij zou deze materie bespreken met de horecaondernemers in de stad, maar deelde op de opvatting van OPA dat mensen onderling ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Het uitgaan is immers een plek van elkaar ontmoeten waarbij voor de een de grens verder ligt dan bij de ander. OPA is blij met het liberale standpunt van de SP-burgemeester. Uiteraard is het altijd belangrijk aandacht te hebben voor - meestal verbaal- ongewenst gedrag. Voor OPA staat voorop dat we vooral weerbaarheid willen stimuleren, en eigen oplossingen en dat we hierin niet steeds de slachtoffercultuur benadrukken. Dat geldt voor mannen en voor vrouwen.

Maar diverse Haagse partijen - op de VVD na - was dat niet voldoende. Zij dienden een motie in: uit onderzoek het afgelopen jaar bleek dit in de horeca een héél groot probleem. Bij navraag klopte dat gewoon niet. Het ging om een oud onderzoek uit Rotterdam, en verder is de horeca het afgelopen jaar immers amper open geweest. Seksueel en huiselijk geweld en intimidatie hebben het afgelopen jaar vooral plaatsgevonden achter de voordeur en volgens onderzoek is dat juist dat toegenomen…De Haagse partijen GroenLinks, PvdA, D66 en CDA pluggen een Haags onderwerp in Alkmaar, waren tevreden met het antwoord van de burgemeester maar dienden de motie toch in, zogenaamd om de burgemeester een steuntje in de rug te geven.

Laatst keek ik naar een debat in de Tweede Kamer. Dat ging over de formatie aldaar. De fractievoorzitter van Denk vroeg aan de vrouw van ‘het nieuw leiderschap’ Sigrid Kaag of zij bij Mark Rutte ‘op schoot zat’, een perfecte correcte Nederlandse uitdrukking die gebruikt kan worden in onderhandelingsprocessen. Mevrouw Kaag reageerde met de opmerking dat ze niet gediend was van deze seksistische opmerking... In de Tweede Kamer reageerde niemand op deze vorm van nieuw leiderschap.
Tja, ik heb de tv uitgezet…

 

Laten we in Alkmaar gewoon Alkmaars doen.

Victor Kloos

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.