Het lijkt er op dat de landelijke partijen mevrouw Kaag de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen weekend hebben laten aftrappen. Volgens deze mevrouw staan de gemeenteraadsverkiezingen in het teken van de strijd tegen extremisme en polarisatie, waarna zij vervolgens collega- Haagse partijen uitsluit voor samenwerking. Zij werd direct nagevolgd door GroenLinks, CDA en Mark Rutte van de VVD.

Nee, ze had geen kandidaat gemeenteraadslid naast zich. Niets over een gekozen burgemeester, die krampachtig door Den Haag wordt tegengehouden, terwijl de meerderheid in Nederland dat wil. Nee, geen enkel respect voor ( de autonomie van ) gemeenten. Den Haag wil met

'aanwijzingen' zaken afdwingen bij gemeenten.

Niets over de jeugdzorg die een puinhoop is geworden door Den Haag die dit met te weinig budget over de schutting gooide richting gemeenten. Of minstens zo belangrijk, niets over het extra budget toekennen om de voorzieningen voor ouderen op lokaal niveau betaalbaar te houden. En niets over ingewikkelde en soms onmogelijke wetgeving die burgers benadeelt en het boeren en bouwen belemmert.

Hebben de Haagse partijen wel wat op met gemeenteraden?
Haagse stokpaardjes over uitsluiting van partijen voeren de boventoon en worden nu uitgestrooid over gemeentehuizen.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is een lokale partij zonder binding met Den Haag. Wij hebben het wel over zaken die Alkmaar aangaan. Geen lastenverhoging, omdat het leven al duur genoeg is, behoud van huishoudelijke hulp, meer toezicht op straat, woningbouw met oog voor de menselijke maat en ruimte voor groen zijn daar voorbeelden van. En wij hebben helemaal geen behoefte aan aanwijzingen van Den Haag, wij beslissen graag zelf over zaken die Alkmaar aangaan.


Op 14, 15 , 16 maart valt er wat te kiezen dus. Kies je voor politiek in Alkmaar met dikke Haagse saus, of gaan we in Alkmaar gewoon voor Alkmaar. De keus is niet zo moeilijk…


Victor Kloos

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.