Een nieuw begin

Op 13 maart zijn de wethouders uit Alkmaar weggestuurd. Dit gebeurde nadat D66 een motie van wantrouwen indiende. Deze werd door 5 andere partijen gesteund, waaronder de Onafhankelijke Partij Alkmaar.

 

Eerder was de partij BAS uit de coalitie gestapt, omdat de wethouders zich niet hielden aan afspraken over asielopvang die in het coalitie-akkoord gemaakt waren. Dat waren niet de afspraken die OPA gemaakt zou hebben, maar wij vinden dat je je altijd aan je afspraken moet houden, juist als het om gevoelige onderwerpen gaat. En daar ging het om. Wil Alkmaar wel of niet een Centrale Opvang voor asielzoekers? Dat stond niet in het akkoord en daarom kan OPA kan de stap van BAS goed begrijpen. 

 

Wethouders van buiten 

Misschien lag het er ook aan dat van de 7 wethouders maar liefst 5 van buiten de gemeente kwamen. 

Ze waren ook absoluut niet van plan hier te komen wonen. Dat is ongebruikelijk en dat wreekt zich toch. Zo had dit college opvallend weinig gevoel bij de Alkmaarse samenleving; maar veel meer met Haagse politiek. En daarom was er ook weinig persoonlijk contact met de Alkmaarse inwoners en bedrijven, ze verscholen zich achter de ambtenaren. Als je hier niet woont en aan het einde van je werkdag weer gewoon vertrekt naar je eigen woonplaats dan spreek je automatisch minder Alkmaarders. De twee wethouders die wel uit Alkmaar komen, deden het in dat opzicht ook beter.

 

OPA steunt D66 ook om te komen tot een nieuwe brede coalitie. Weer hard aan de slag voor Alkmaar! Geen polarisatie tussen links of rechts. Alkmaar verdient gewoon een praktisch en toegankelijk stadsbestuur.

Tot zover het echte nieuws.

 

Nepnieuws 

Het nepnieuws is dat Alkmaar zonder wethouders stil komt te liggen. Dat wordt gezegd en geschreven.

En dat is niet waar. 

De vuilnis wordt opgehaald, vergunningen kunnen gewoon aangevraagd, ook WMO-voorzieningen, en andere aanvragen, subsidies lopen door en de Kaasmarkt gaat straks gewoon van start. Iedereen kan de gemeente gewoon bellen en eerder genomen bouwbesluiten worden gewoon uitgevoerd. 

Wel is het zo dat de wethouders nu weg zijn en zij geen politieke besluiten meer kunnen nemen die gevoelig liggen en meer inbreng van de inwoners nodig hebben. 

Dus: op naar een nieuwe stadsregering met meer zeggenschap voor bevolking en Alkmaarse wethouders die dat serieus nemen. 

 


Victor Kloos

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.