Buurtcomités moet je koesteren

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft gesproken met het voormalige buurtcomité van de Baanstraat, Parkstraat en Kennemerpark. Deze bewoners hebben ons hun verslagen ter hand gesteld evenals mailwisselingen met de gemeente. OPA vindt het stuitend dat u schrijft aan een buurtcomité dat het nogmaals bij elkaar komen niet nodig vindt. Dat terwijl u afspraken met hen niet nakomt dan wel niet eens onderzoekt. OPA laat het net gebeuren dat actieve burgers worden weggezet als dat ze niet moeten zeuren. Buurtcomités moet je koesteren, inmiddels is het buurtcomité opgeheven en is ons gevraagd om de problematiek aanhangig te maken


Op 16 januari 2019 hebben de bewoners, ondersteund met een set aan handtekeningen, u een constructief voorstel gedaan om hun buurt te verbeteren.

Dat betreft de verkeerssituatie, waarbij o.a. concrete voorbeelden zijn genoemd van dagelijks sluipverkeer door de Baanstraat, de in tegenstelde richting rijden op het Kennemerpark om de Baanstraat te kunnen bereiken en het te snel rijden van burgers op Kennemerpark. Ook wordt er in de buurt veel foutief geparkeerd, waardoor de auto’s van bewoners die wel betaald hebben voor hun vergunning er geregeld niet meer kunnen staan.

Dit betreft onveiligheid in de persoonlijke levenssfeer, het aanspreken van mensen op hun gedrag leidt soms tot dreigementen

Dit betreft milieu en leefbaarheid, waarbij o.a. meer afvalbakken als suggestie is gedaan maar u heeft ook het aanbod door bewoners gekregen om samen met de gemeente te vergroenen. Pak die kans zou je zeggen.

Op 24 november 2020 is hierover overleg met de gemeente geweest, waarbij ook de gebiedsconsulent aanwezig was. Tot die tijd is er geen enkele reactie gekomen op het voorstel van 16 januari 2019. De bewoners hebben de gemeente op 24 november 2020 een document overhandigd waarin zij uitgebreid constructieve voorstellen doen om hun buurt te verbeteren. Dit stuk is dus in uw bezit.

Op 4 mei 2022 heeft u ook overleg met genoemde organisatie gevoerd. Op 31 mei 2022 reageren de bewoners richting de gemeente waarin zij verheugd constateren dat er begonnen is, maar niets is gebeurd met de besproken suggesties waarover is afgesproken dat de gemeente hierop zou reageren.

 

  • Autosluis constructie aan kop Baanstraat / camera- mogelijkheden
  • Uitbreiden betonnen paaltjes op het Kennemerpark
  • Verkeer remmende maatregelen
  • Vuilnisbakjes

De gemeente schrijft terug dat zij geen behoefte meer heeft om te overleggen.

OPA is hierover perplex en vindt dat burgers recht hebben op antwoord. De Onafhankelijke Partij Alkmaar vindt deze handelswijze in tegenspraak met de visie van de burgemeester die bij herhaling heeft benadrukt dat contacten met burgers heel belangrijk zijn.

 


De fractie van OPA heeft de volgende vragen in het kader van art 42 RvO:

  1. Wat is de reden dat u zo omgaat met buurtcomités?

  2. Kunt u begrijpen dat door deze houding burgers afhaken en het vertrouwen in het gemeentebestuur vermindert? Zo ja, wat gaat u in de casus van deze situatie hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

  3. Wat gaat u concreet voor actie ondernemen op de bij de 4 aandachtstreepjes genoemde punten?
    Kunt u aangeven wat u concreet gaat doen met de door de bewoners aangedragen punten in brief 16 januari 2019 en manifest 23 november 2020?

 

Met vriendelijke groeten,

 


Victor Kloos

Onafhankelijke Partij Alkmaar