Slavernijverleden Alkmaar

 

Column Henk Adriaanse

De Alkmaarse partijen PvdA en GroenLinks willen een onderzoek naar het slavernijverleden van Alkmaar en specifiek de rol van de Alkmaarse bestuurders daarin. Dit voorstel, in de vorm van een motie, volgt na het Haagse besluit om namens de Nederlandse Staat aan de nazaten van de tot slaaf gemaakten excuses aan te bieden. Tevens werd besloten om 200 mln uit te trekken voor een fonds dat zich gaat bezighouden met bewustwording en voorlichting over dit onderwerp. 

 

Een jaar geleden onderzocht het dagblad Trouw de steun voor het aanbieden van excuses. Een meerderheid zag er niets in. Maar goed, het is inmiddels gebeurd en daarmee moeten we het doen. Vervolgens boden de vier grote steden in NL ook excuses aan. Nu is kennelijk Alkmaar aan de beurt. Het zal dan waarschijnlijk niet blijven bij een onderzoek naar het Alkmaarse slavernijverleden, maar gevolgd worden door excuses uitgesproken door de burgemeester en "vervolgstappen" (?). 

 

Mijn commentaar op e.e.a. is als volgt: slavernij bestond al voor de jaartelling en wel overal in de wereld. Het zijn bladzijden, ook in onze geschiedenis, waar we nu anders tegenaan kijken. Toen Nederlandse handelaren tot slaaf gemaakte mensen verkochten en exploiteerden leefdede gewone burgers hier vaak in bittere armoe. Kinderarbeid was heel gewoon. Natuurlijk zijn er hier in Alkmaar ook vermogende lieden geweest, die verdiend hebben aan de slavernij. Zo ging dat vroeger. Echter van profiteren door de gewone burgers van de opbrengsten van de slavernij was geen sprake. Er is een hele stapel goede boeken geschreven over de slavernij-periode. Voor de geschiedenisles op scholen is er dus voldoende lesmateriaal. Met geschiedenisles is het droevig gesteld in Nederland. Zelfs de recente geschiedenis is stiefkindje op school. 

 

De matige kennis van – in dit geval recente - geschiedenis bleek een week geleden pijnlijk bij de populaire tv-kwis “de slimste mens”, toen geen van de drie kandidaten bekend bleek met De Duivelsverzen (1988) van Salman Rushdie en de fatwa die over hem werd uitgesproken door Ayatollah Khomeini. Jurylid professor Maarten van Rossum vond deze kennishiaat onbegrijpelijk. 

 

Terug naar Alkmaar: het willen focussen op Alkmaar en de rol van onze bestuurders in de tijd van de slavernij moet m.i. geen landelijke politieke agenda dienen. Wat voor doel dient het om de namen boven water te krijgen van hen in Alkmaar, die ook aan de slavernij verdienden en wat hun rol was in het stadsbestuur? Projectie van onze normen en waarden op de moraal en gebeurtenissen van 150 jaar en verder geleden is niet reëel. Als je dit doewordt Diederik van Sonoy, die een belangrijke rol speelde bij Alkmaar Ontzet in 1573, van bevrijder tot oorlogsmisdadiger, die heden ten dage voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zou moeten verschijnen. 

 

Zoals gezegd: lees de boeken die er zijn, trek daar lering uit en bezoek in het Stedelijk Museum Alkmaar de tentoonstelling Plantage Alkmaar. Ga ik komende week ook doen. Laten we elkaar in Alkmaar vinden in een praktijk, waarbij uitsluiting en discriminatie om welke reden dan ook wordt bestreden.

 

Henk Adriaanse, fractielid van de Onafhankelijke Partij Alkmaar

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.